Business People In Circle Putting Their Hands Together.
Isolated On White Background.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Som medlem innkalles du/dere til landsmøte i Norsk Sarkoidose Forening på Thon hotell Oslo Airport, Gardermoen. Lørdag 18. mars 2017. Pårørende er velkommen til å være med hele eller deler av dagen. Egenandel for pårørende er 200 kroner.

Landsmøte kl. 10:30 – 12:30.

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet, må sende det skriftlig til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm
innen 1. mars. Sakspapirene og bekreftelse på påmelding sendes
senest 2 uker før møtet. Alle medlemmer som deltar, må ha betalt sin medlemskontingent for 2017.

Følgende saker skal behandles av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps
og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2016.
4. Budsjett og handlingsplan for 2017.
5. Fastsettelse av kontingent (2018).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre, revisor og valgkomite for 2017.

Foreningen består av:
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer, og 2 vara. Styret bør bestå av like mange av hvert kjønn. Valgkomite: 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Styret i NSF:
Leder: På valg. To år.
Nestleder: Ikke på valg.
Styremedlem: Ikke på valg.
Styremedlem: På valg. To år.
Styremedlem: Ikke på valg.
Styremedlem: På valg. To år.
1. varamedlem: Ikke på valg.
2. varamedlem: På valg. To år.

Valgkomite:
Leder valgkomite: På valg. To år.
Valgkomitemedlem: På valg, Ett år. (trukket seg)
1. vara til valgkomite: På valg. To år.

Egentid/bli kjent kl. 12:30 til 13:00.
Lunsj kl. 13:00-14:00.

Foredrag kl. 14:00 til 16:00 (Pauser ved behov) Et liv i forandring – om tap, livskvalitet og håp.

Liselotte Wettby, sykehusprest ved Sykehuset i Vestfold HF. Hun skrev en artikkel om tap av helse i siste nummer av SarkoidoseNytt. Hun vil holde foredrag som et medmenneske og samtalepartner, helt uten religiøst innhold.

Hva er tap? Og hva er normal reaksjon på tap? Hvordan henger tap og sorg sammen og hva kan man kalle sorg?

Liselotte Wettby skriver: ”Det er godt for mennesker å skjønne sine reaksjoner og skjønne hvorfor de kommer, derfor vil jeg introdusere to-prosessmodellen i sorg. En modell som jeg bruker i de fleste av mine samtaler som sykehusprest og som jeg opplever de fleste har godt av å kjenne i forhold til sine egne reaksjoner”.

Livskvalitet, identitet, selvbilde. Hva er livskvalitet? Hvem er man når kronisk sykdom er hverdagslivet?

Hva er livskvalitet når kronisk sykdom er hverdagen?

Foredraget blir filmet og gjort tilgjengelig på medlemssiden i etterkant.

Påmelding gjør du slik:
-gjennom påmeldingsskjema på nettsidene våre
-brev til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm
-e-post til medlem@sarkoidose.no
-ring Rune B. Isaksen 90261947 (på tirsdag/onsdag 08-11)

Kontakt oss gjerne hvis du/dere lurer på noe.

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Velkommen!

 

Meld deg/dere på her!