Velkommen til NSF

Sammen er vi sterke

Man kjenner ikke årsaken til sarkoidose, men det dreier seg om en type betennelse, som kan ramme lunger, øyne, hud, lymfeknuter og andre organer. Sykdommen er sjelden hos barn og rammer mest yngre voksne. Noen personer er muligvis særlig utsatt, da sykdommen hyppigst forekommer i Skandinavia og Nord Europa.

Støtt sarkoidosefondet

fond

Med dette fondet ønsker vi å samle opp tilstrekkelig midler til å få til seriøs forskning i Norge, evt. Norden. Dette vil først skje om noen år. Viktig å ha en grunnkapital slik at vi kan ha noe å vise til når vi vil få forskere/forskningsrådet interessert i vår sykdom.

Les mer om fondet

Hva er sarkoidose

fond

Sarkoidose er en sykdom som kan angripe mange organer i kroppen.
Den typiske forandringen er en knuteliknende (granulom) betennelse (granulomatøs betennelse) som er spredd utover. Sarkoidose finnes som oftest i lungene og i lymfeknuter i lungehulen
(hiluskjertlene), men forandringer utenfor brysthulen er hyppige.

Les mer om sarkoidose

Opptak fra fagdager/landsmøterHer finner dere bl.a opptak fra Fagdagen den 12. september 2014. Opptak fra kommende
arrangementer vil også bli lagt inn her.

Se flere foredragSe videoen om sarkoidose

Dette er en 30 sekunders video som handler om sarkoidose. Klikk på knappen under for å se flere videoer av hver deltaker. Der finner dere historier som mange kan kjenne seg igjen i.

Gå til videosiden for flere klipp