Velkommen til NSF

Sammen er vi sterke

Dette er en 30 sekunders video som handler om sarkoidose. Klikk på knappen under for å se flere videoer av hver deltaker. Der finner dere historier som mange kan kjenne seg igjen i.

Gå til videosiden for flere klipp

Om Norsk Sarkoidose Forening

Norsk Sarkoidose Forening (NSF) er en pasientforening som ble stiftet 23. september 2002.

Foreningen skal være en støttespiller til alle som har sykdommen sarkoidose og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter.

Les mer om foreningen